PLAN DNIA


6.30 - 7.45 Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne,
konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne
7.45 - 8.15 Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z
dzieckiem uzdolnionym (pozostałe dzieci zabawy dowolne)
8.15 - 8.30 Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno
– porządkowe
8.30 - 9.00 Śniadanie
9.00 - 10.00 Zajęcia dydaktyczne
10.00 - 10.45 Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne,
konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne/ Zajęcia
dodatkowe
10.45 - 11.00
Zabawa ruchowa i czynności higieniczno – porządkowe
 
11.00 - 12.00 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje
przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe, prace w kąciku przyrody
12.00 - 12.15 Czynności higieniczno – porządkowe
12.15 - 13.00 Obiad
13.00 - 14.45 Odpoczynek po obiedzie, bajkoterapia, zajęcia wyciszające
14.45 - 15.00 Czynności higieniczno – porządkowe
15.00 - 15.30 Podwieczorek
15.30 - 16.30 Inspirowanie dzieci do podejmowania samodzielnej
działalności/ zabawy na podwórku
16.30 - 17.00 Praca indywidualna z dzieckiem
17.00 - 18.00 Zabawy zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci